Tankar från ordförande
Augusti 2022

 6 månader har förflutit sedan Svenska klubben för flerfärgade pudlar skapades den 10/1 2022 av ett antal uppfödare och ägare av flerfärgade pudlar. Har idag ca 60 medlemmar.
Klubben startades för att Svenska Pudelklubben ansökt om avelsförbud på flerfärgade pudlar hos SKK vilket vi inte anser är rätt.
En hektisk tid innan då många dokument skulle tas fram. En rasstandard och stadgar, bankkonto som skulle öppnas och praktiska frågor besvaras.
En ansökan till SKK gjordes både gällande klubbtillhörighet och stambok.
Detta samtidigt som frågan om avelsförbud ligger på SKKs bord.
Vår ansökan om klubb har bordlagts i väntan på att frågan om avelsförbud behandlas.
 Vad har då hänt? Frågan tas på största allvar av SKK och vi väntar fortfarande på svar. Härnäst ska frågan upp i NKU (Nordic Kennel Union)
 En sak som vi kommit fram till under denna tid är att många tror att flerfärgade pudlar är blandrashundar. En hund registrerad i SKK är inte en blandras! Det är beklagligt att den ras som Frankrike tagit fram för flerfärgade pudlar felaktigt antyder att de är blandraser. Den nya rasen är ej heller godkänd av FCI.
 I en tid då kunskapen om färggenetiken kommit så långt och är så lätt att göra så är det tråkigt att solida uppfödare inte inser fördelen med att valpar registreras i sin faktiska färg. Att man inte välkomnar ärligare och uppriktigare uppgifter i avelsdata så att man kan känna sig trygg när man söker sina avelsdjur. Att anlag för flerfärg finns hos många solida pudlar är ingen hemlighet, och om då båda föräldradjuren har anlaget så blir det ibland några med avvikande färg från vad man planerat.

Om avelsförbudet går igenom vill vi i Svenska klubben för flerfärgade pudlar att även solida pudlar som lämnat flerfärgade valpar beläggs med avelsförbud. De har ju samma anlag som de pudlar som har ena föräldern flerfärgad och bör behandlas lika.
Idag blir våra flerfärgade pudlar mer och mer eftertraktade och vi är lika noga med vår uppfödning som vilken solid uppfödare som helst. De finns ingen skillnad mellan uppfödare av tex svart pudel och en parti pudel. Båda söker avelsdjur utefter sina färger, testar enligt SKKs krav och ansvarar för att det är sunda, exteriört bra, mentalt stabila och friska djur som vi bygger vår avel kring.

 SKK Vision 2030 är en fundering kring hur SKK kommer att se ut år 2030. Det handlar bla om hälsoaspekter som andning, hjärta, skelett och hälsa i skall vara en viktig hörnsten i uppfödning.
Huruvida blandrasavel ska få bli rena raser. (Här är pudeln högaktuell då den förekommer i olika konstellationer.)
Hur man ska få uppfödare och hundägare att vara engagerad i SKK.
Smuggelhundar är ett stort problem idag med hundar som lever och transporteras under fruktansvärda former.
 Det är bara några frågetecken vi står inför i hundvärden och att då önska avelsförbud på fullt friska hundar som bara ökar i popularitet tycker vi inte är rätt väg att gå.
 Vi tycker heller inte att den nya rasen som tagits fram för flerfärgade pudlar är rätt och riktig.
 Vi önskar en öppen dialog bland alla pudelägare om hur vi ser pudelns framtid.
 Då vi vet att många tycker att flerfärgade pudlar är fina, skulle det vara bra om de blev accepterade för vad de är, pudlar?
 Vad har du för inställning till flerfärgade pudlar?
 Tycker du det är rätt att sätta avelsförbud på RENRASIGA, FRISKA och HÄLSOTESTADE PUDLAR?
 Vad vill du att vi i klubben ska jobba för och hur?

   Med varma tassar
   Mari Norén
 Ordförande Svenska klubben för flerfärgade pudlar