Hälsa & avelsrekommendationer


Svenska klubben för flerfärgade pudlar är en klubb som kontinuerligt inhämtar information och nya rön. Gemensamma kunskaper ger styrka inför framtida avelsarbete.
Vi vill värna om pudelns glada och balanserade lynne och dess självklara roll som familjemedlem och träningskompis. Lika självklart eftersträvas anatomiskt sunda och rastypiska flerfärgade pudlar.

I den bästa av världar vore alla hundar friska. Pudlar når ofta en hög ålder men även vår ras har flera rasbundna sjukdomar. För att undvika dessa gör man tester innan en hund får gå i avel.
De uppfödare som finns med på klubbens lista förbinder sig att följa dessa riktlinjer.

Klubbens mål i avelsarbetet är följande:
• Att den tillgängliga avelsbasen ska utnyttjas bättre.
• Att inavelsgraden fortsatt skall vara låg. (Den bör aldrig överstiga 6,25 %. Genom SKK:s avelsdata kan man göra en provparning och få svar direkt.)
• Att endast avla på individer som bibehåller rasens goda reproduktionsförmåga.


Du som söker valp kan enkelt kolla föräldrarnas hälsostatus på Svenska Kennelklubbens hemsida. Allt du behöver är föräldrarnas registreringsnummer eller stamtavlenamn. En seriös uppfödare delar stolt med sig av alla fakta, kanske finns också en hemsida med ytterligare information. Under hundens namn på SKK kan du även hitta eventuella meriter, tidigare valpkullar och en del annat smått och gott. Ta dig tid att klicka runt bland hundens släktingar! Har något syskon gjort hälsotester? Hur ser eventuella vuxna valpars resultat ut? Långt ifrån alla hundar testas men samtliga resultat är offentliga genom SKK.

Om du blir erbjuden att köpa en oregistrerad valp är det ännu viktigare att efterfråga alla testresultat. Ett trist scenario kan ju faktiskt vara att säljaren väljer att undvika registrering för att föräldrarna inte uppfyller hälsokraven.

I avelsstrategin för pudeln ingår ögonspegling (toy,dvärg och mellan), DNA-test för prcd-PRA (toy,dvärg och mellan), höftleder (mellan och stor) samt patella (toy, dvärg och mellan).

PRA (progressiv retinal atrofi) är ett begrepp som omfattar flera ögonsjukdomar med liknande symtom.
En av dessa sjukdomar kallas prcd-PRA och förekommer i en rad olika hundraser. Sjukdom går vidare till nästa generation genom att valpen fått ärva anlaget både från mamma och pappa. Eftersom denna arvsgång är autosomalt recessiv är det fullt möjligt att ingendera av föräldrarna själv visar några tecken på sjukdom. Sjukdomen i sig innebär att näthinnans celler (tappar och stavar) tillbakabildas och så småningom leder till blindhet.
SKK har hälsoprogram på prcd-PRA, och man måste DNA testa var tredje generation. I SKK:s avelsdata kan man ta reda på om hunden är hereditärt fri eller måste testas. 

Läs mer på SKK:s hemsida! 

Patellaluxation innebär, enkelt uttryckt, att knäskålen glider ur sitt fäste i leden. Detta tillstånd kan ofta noteras genom att hunden tar "hoppsa-steg" men det händer även att det inte upptäcks förrän vid en grundligare besiktning. Genomtänkt fysträning och i vissa fall operation kan hjälpa den drabbade hunden att uppnå god livskvalitet.

Läs mer på SKK:s hemsida!

Höftlederna är främst ett bekymmer som drabbar mellanstora till stora hundraser och även här har vi ett intresse av att hålla koll. Därför är det viktigt att alla tilltänkta avelsdjur röntgas för att undvika nedärvning till kommande generationer.
Höftedsdysplasi (HD) är en skelettrubbning som uppstår under hundens uppväxt och kan i korthet beskrivas som att det är dålig passform mellan höftledens ben. En hund med lindrig HD kan i många fall leva ett gott liv med hjälp av balanserad träning, att vikten hålls nere och kosttillskott som smörjer ledkapseln.
Att överväga användandet av hund med anmärkning i avel måste ske i enlighet med SKK:s grundregler. Avelspolicyn har utvecklats med hundarnas bästa för ögonen och man kan aldrig vara för grundlig med efterforskningar inför en parning.

Läs mer på SKK:s hemsida! 


Se även sidan avelskrav under Avel