Utställningar i Danmark 2023

Klicka på länken ovan.  Anmälan sker via Hundeweb.dk. Länk finns i utställningskalendern. 


Aktivitetskalendern


I kalendern nedan kommer vi lägga upp olika aktiviteter som vi genomför i klubben.Om du har ideer på aktiviteter, eller själv vill ordna något, kontakta styrelsen. För dig som är intresserad av utställningar, går det bra att ställa ut i Danska Pudelklubben och Danska Kennelklubbens regi. Här kommer en länk till nästa års utställningar.