Du kollar väl rcd4-PRA!?

I den bästa av världar vore alla hundar friska. Pudlar når ofta en hög ålder men även vår ras har några rasbundna sjukdomar. För att undvika dessa gör man tester innan en hund får gå i avel.
De uppfödare som finns med på klubbens lista förbinder sig att följa dessa riktlinjer.

Det ska vara lätt att hitta hälsostatus - både för valpköpare och uppfödare. På Svenska Kennelklubbens finner du en del information, en del uppfödare delar även med sig av ytterligare fakta på sin hemsida. Långt ifrån alla hundar testas men det är viktigt att samtliga resultat är offentliga.


15 dagar och har nyss öppnat ögonen.

I avelsstrategin för pudeln ingår ögonspegling och DNA-test för prcd-PRA (toy,dvärg och mellan), höftleder (mellan och stor) samt patella (toy, dvärg och mellan).


PRA (progressiv retinal atrofi) är ett begrepp som omfattar flera ögonsjukdomar med liknande symtom. Sjukdom går vidare till nästa generation genom att valpen fått ärva anlaget från båda föräldrarna. Eftersom denna arvsgång är autosomalt recessiv visar ingendera av dessa själva tecken på sjukdom. Sjukdomen i sig innebär att näthinnans celler (tappar och stavar) tillbakabildas och detta leder småningom till blindhet.
Därför är det väldigt angeläget att tilltänkta avelsdjur DNA-testas innan parning.


En variant av PRA kallad rcd4-PRA (rcd4 står för rod-cone degeneration 4) orsakar en progressiv tillbakabildning av cellerna (tappar och stavar) i näthinnan. Symtomen är initialt sämre mörkerseende och nattblindhet, slutstadiet är blindhet. Sjukdomen debuterar vid 3–10 års ålder. Anlag för rcd-4-PRA finns hos pudel, framför allt hos de grå mellanpudlarna, men har också hittats hos en flerfärgad pudel, och finns det en kan det också finnas flera.

Ögonlysning kan avslöja klinisk PRA men för att hitta anlagsbärare måste man göra DNA-test.
Det är enkelt - du beställer ett testkit från något av SKK:s godkända laboratorium, skriver ut en remiss från SKK:s hemsida och besöker därefter en veterinär som "topsar" hunden.
Det är viktigt att så många som möjligt testar sina hundar, även om de inte ska gå i avel. SKK registrerar i dagsläget inte resultaten av rcd4-PRA.
Därför publicerar Svenska klubben för flerfärgade pudlar en lista på testade pudlar. Solida pudlar med flerfärgade föräldrar och solida som används i aveln av flerfärgade pudlar är välkomna att lägga upp testresultat på listan.


Vill du att din hund ska komma med på klubbens rcd4-PRA lista?

Skicka mail till:

ledamot1@flerfargadpudel.se

Vi vill ha uppgifter på ägare, hundens namn, registreringsnummer och testresultatet bifogat.