Avelsrekommendationer - Krav för valphänvisning och för avelshane.

För hänvisning av valpkull eller avelshane kräver Svenska klubben för flerfärgade pudlar att följande hälsotester genomförs före parning.

 • För toy och dvärg: Registrerat resultat från patellaundersökning efter 12 månaders ålder för båda föräldrarna. Undersökningen ska vara gjord av veterinär med specialistkompetens.
 • För mellan: Båda föräldrarna ska vara HD-röntgade med FCI-certifikat. För utländska avelsdjur där HD- index i SKK:s databas saknas rekommenderas att enbart använda avelsdjur med HD A eller B.

  Gemensamt för toy- dvärg- och mellan:
 • Hälsoprogram avseende prcd-PRA. Även önskvärt att test av prcd-4 genomförts hos av SKK godkänt labb.
  Hundarna ska ha ett godkänt testresultat eller vara hereditärt fria enligt SKK:s register.  Hundar med testresultatet normal (A) får paras med hund som har testresultat normal (A) eller är anlagsbärare (B).
  Hundar med testresultat affekterad/sjuk (C) får inte användas i avel.

 • Båda föräldrarna skall ha ett officiellt ögonlysningsresultat från tidigast 18 månaders ålder. För parning efter 5 års ålder krävs förnyad undersökning.

 • Tikar måste ha uppnått en ålder av minst 18 månader. För att para en tik efter 7 års ålder krävs a) att hon tidigare haft valpar och b) veterinärintyg utfärdat max 30 dagar före parning.

 

 • För storpudel gäller följande: Båda föräldrarna skall vara HD-röntgade med FCI-certifikat. För utländska avelsdjur där HD-index i SKK:s databas saknas rekommenderas att enbart använda avelsdjur med HD A eller B.

 • Det är ej förenligt med SKK:s grundregler att använda hund med HD-grad E i avel, eller att para hund med HD-grad D med annat än hund graderad som A eller B alternativt i parningskombination där HD-index är högre än 100.
 • Oavsett HD-grad är det inte heller förenligt med grundregeln att använda hundar med kliniska symtom på HD i avel.
 • Tikar måste ha uppnått en ålder av minst 24 månader. För att para en tik efter 7 års ålder krävs a) att hon tidigare haft valpar och b) veterinärintyg utfärdat max 30 dagar före parning.

Än en gång: Samtliga hälsotester ska göras innan parningen sker.

Det är inte förenligt med klubbens policy att bedriva blandrasavel