Så här skriver du en motion


Alla medlemmar kan motionera till klubben.

Vad är det du vill ändra på eller utveckla? Vad vill du uppnå?

Beskriv i motionen vad som är ett problem och vad du vill uppnå och argumentera för din sak. 

När du skriver en motion, skriv gärna kort och kärnfullt. Fler ord stärker inte alltid argumenten. Tänk på att andra enkelt ska kunna ta till sig av dina argument och förslag. En av de vanligaste frågorna som uppstår när man läser en motion är vad motionären egentligen vill. Tänk därför på att vara tydlig med vad du vill uppnå med motionen, och vad du vill förändra. En bra motion har en tydlig problemformulering och en tydlig förslagsformulering.

Du avslutar din motion med att beskriva i punktform vad det är för beslut du tycker ska fattas. Detta brukar skrivas med en eller flera meningar som börjar med orden "jag/vi föreslår att", därför kallas de för "att-satser". Det kan vara bra att dela upp förslaget i flera "att-satser" då det fattas beslut om varje punkt för sig.

En motion behandlar bara ett förslag. Har du flera förslag, skriv en motion för varje förslag.


Sammanfattning

  • Bygg upp motionen så här: "Rubrik" följd av en "Brödtext" där du lägger fram ditt ärende, argumenterar för varför något ska åstadkommas eller förändras och motionen avslutas sedan med dina "att-satser" som är dina förslag till beslut.
  • Skriv inte för långt – mängden ord i din motion stärker inte nödvändigtvis dina argument. 
  • Var tydlig med vad du vill uppnå med motionen, och vad för förändring du önskar se.
  • Avsluta med att-satser som tydligt beskriver vad du vill att åhörarna ska ta ställning till.


Glöm inte skriva under din motion och skicka den till ledamot1@flerfargadpudel.se eller med post till Marie Dahl, Grönered Rönnås3, 51198 Hyssna. Väljer du att skicka med post räknas poststämpeln. Vi vill ha en motionen senast 8 februari. 


Lycka till!